بنجامین دابلیو دکر

بنجامین دابلیو دکر

بنجامین دکر (BENJAMIN W. DECKER) یک معلم مدیتیشن و سخنران عمومی مشهور جهان است. او یکی از بنیان‌گذاران کتابخانه دین، سیاست و فلسفه جهانی Fireside است. یک معلم مدیتیشن بنیانگذار در مدیتیشن DEN و مدیتیشن جدا کنید و مدیر معنوی بنیانگذار Full Circle Venice است.

کتاب های بنجامین دابلیو دکر