یان چوزن بیز

یان چوزن بیز

یان چوزن بیز متولد 1945 ، معلم ذن ، نویسنده ، مربی آگاهی در غذا خوردن و متخصص کودکان در زمینه کار با کودکان مورد آزار و اذیت است. او در 9 اوت 1945 در شیکاگو ایلینویز متولد شد. وی در شرق گرینبوش ، نیویورک بزرگ شد و دو سال را در کره گذراند. وی مدرک کارشناسی خود را در از کالج سوارثمور دریافت کرد و مدرک پزشکی خود را از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو و در تخصص کودکان.

کتاب های یان چوزن بیز

خوردن آگاهانه


ذهن آگاه در زندگی روزمره