سیدمنصور سیدسجادی

سیدمنصور سیدسجادی

 سید منصور سید سجادی متولد سال ۱۳۲۷ شهر کرج است.
وی پس از گذراندن دوره دبیرستان در رشته ادبیات و علوم انسانی به عنوان ‏دانشجوی رشته ادبیات وارد دانشگاه تهران شد. وی بر حسب اتفاق به دلیل بدست نیاوردن نمرات کافی بناچار وارد رشته باستانشناسی گردید ‏و پس از چند دوره حفاری در نقاط مختلف ایران و همکاری با باستانشناسان برجسته جهان، از آن رشته فارغ التحصی گردید و راهی خدمت ‏سربازی شد. سپس به استخدام مرکز باستانشناسی ایران درآمد و بعد از همکاری با آن مرکز با بورس تحصیلی وارد کشور ایتالیا و دانشگاه ‏شرق شناسی ناپل شدو در سال ۱۳۶۸ موفق به دریافت دکترای ایرانشناسی از آن دانشگاه گردید. وی پس ۱۸ سال دوری از ایران در سال ‏‏۱۳۷۶ به ایران بازگشت و با مطالعات چند ساله خود را در زمینه شهر سوخته در موسسه شرق شناسی ایزمئو با حفاری در محوطه باستانی ‏شهر سوخته از سر گرفت کا تا کنون ادامه دارد.

کتاب های سیدمنصور سیدسجادی

شهر زرک (دهانه غلامان)


سیستان در تاریخ


نویافته شهر سوخته


کوه خواجه