ژان بندتی

ژان بندتی

ژان بندتی متولد 30 دسامبر 1930 در لندن، انگلستان است. او فارغ التحصیل از کالج سخنرانی و نمایش رز بروفورد می باشد.

کتاب های ژان بندتی

هنر بازیگر


استانیسلاوسکی: یک مقدمه