چارلز الیوت

چارلز الیوت

دکتر چارلز اچ. الیوت، دکترا، یک روانشناس بالینی است که در درمان اختلالات اضطرابی و خلقی تخصص دارد. او با دکتر لورا ال. اسمیت، چندین کتاب برای دامیز، از جمله اختلال شخصیت مرزی برای آدمک‌ها و اختلال وسواس فکری-اجباری برای آدمک‌ها، نوشته است.

کتاب های چارلز الیوت