جان ایزود

جان ایزود

جان ایزود (متولد: 3 آوریل 1940، انگلستان، بریتانیا) استاد تحلیل صفحه و رئیس گروه مطالعات فیلم و رسانه در دانشگاه استرلینگ است که از سال 1978 در آنجا تدریس کرده است. او مقالات متعددی منتشر کرده و نویسنده دو پژوهش یونگی قبلی درباره فیلم ها و برنامه های تلویزیونی است.

کتاب های جان ایزود

سینما به منزله درمان