باز کرشا

باز کرشا

باز کرشا (متولد: 10 دسامبر 1942) محقق پژوهشی استاد در زمینه عملکرد در دانشگاه وارویک است. وی قبل از تحصیل در دانشگاه های منچستر، هاوایی و اکستر به عنوان مهندس کار می کرد.

کتاب های باز کرشا