برایان کولب

برایان کولب

برایان ادوارد کولب (متولد 1947) عصب شناس، عصب روانشناس، محقق، نویسنده و مربی کانادایی است. تحقیقات کلب بر سازماندهی و عملکرد قشر مغز متمرکز است.
در سال 1976، پایان نامه دکتری کولب، استفاده از موش ها را برای مطالعه قشر جلوی مغز در تحقیقات پزشکی ایجاد کرد. باز کردن محل جدیدی برای تحقیقات حیوانات غیرپریمات در قشر جلوی مغز و تسریع توسعه درمان های جدید که به قربانیان بیماری و آسیب مغزی کمک می کند. او اولین کسی بود که نشان داد چگونه رشد مجدد سلول های مغزی با ترمیم عملکرد مغز همراه است و همچنین اولین کسی بود که با تری رابینسون نشان داد که داروهای روانگردان ساختارها و شبکه های عصبی را به طور دائم و به گونه ای تغییر می دهند که بعداً انعطاف پذیری عصبی تغییر می کند.
کولب در طول توسعه و در پاسخ به تجربه، داروها، هورمون‌ها و آسیب‌ها به طور گسترده به ادبیات عصبی پلاستیسیته کمک کرده است. از جمله چگونگی تأثیر این تغییرات بر رفتار. کتاب درسی اصول روانشناسی اعصاب کولب در سال 1980، که با همکاری همکارش ایان ویشاو تالیف شد، به تعریف رشته عصب روانشناسی کمک کرد و از سال 2015 در ویرایش هفتم خود قرار دارد. Kolb بیش از 400 مقاله و فصل از جمله تالیف کتاب های درسی محبوب در عصب روانشناسی و علوم اعصاب رفتاری منتشر کرده است. او استاد علوم اعصاب است و دارای کرسی تحقیقاتی هیئت مدیره در علوم اعصاب در دانشگاه لثبریج است. او یک محقق اولیه در مرکز کانادایی علوم اعصاب رفتاری است که در تأسیس آن نقش کلیدی داشت. در سال 2016 کلب به عنوان افسر درجه کانادا معرفی شد.

کتاب های برایان کولب