پل گیلبرت

پل گیلبرت

پل ریموند گیلبرت (زاده ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱) یک روانشناس بالینی بریتانیایی است. گیلبرت بنیانگذار درمان متمرکز بر شفقت (CFT)، آموزش ذهن دلسوز (CMT) و نویسنده کتاب هایی مانند ذهن مهربان: رویکردی جدید به چالش های زندگی و غلبه بر افسردگی است.
گیلبرت قبل از بازنشستگی، رئیس واحد تحقیقات سلامت روان، دربی‌شایر بهداشت و درمان NHS Trust بود. او همچنان استاد دانشگاه دربی است. در سال 2011 به گیلبرت به دلیل کمک مداوم در مراقبت های بهداشتی، نشان امپراتوری بریتانیا (OBE) اهدا شد.

کتاب های پل گیلبرت