سدار کونز

سدار کونز

سدار آر کونز، بیش از چهل سال است که ذهن آگاهی را تمرین کرده است. او در عقب نشینی های متعدد با مارشا لینهان، روشی کمک کرده است. کونز به عنوان یک درمانگر، رهبر تیم، محقق، مربی و مشاور رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)، مهارت‌هایی را که در این کتاب توضیح می‌دهد به افرادی که در تلاش برای رهایی از احساسات شدید هستند، آموزش داده است. او در دیکسون، NM زندگی می کند.

کتاب های سدار کونز