مارشا لینهان

مارشا لینهان

 مارشا لینهان (Marsha M. Linehan) (زاده 5 مه 1943) یک روانشناس و نویسنده آمریکایی است. او خالق رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)، نوعی روان درمانی است که علوم رفتاری را با مفاهیمی مانند پذیرش و ذهن آگاهی ترکیب می کند.
لاینهان استاد روانشناسی، استاد کمکی روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه واشنگتن در سیاتل و مدیر کلینیک های تحقیقات رفتاری و درمان است. تحقیقات اولیه او در زمینه اختلال شخصیت مرزی، کاربرد مدل های رفتاری در رفتارهای خودکشی و سوء مصرف مواد است. آلن فرانسیس، در مقدمه کتاب ساختن زندگی ارزش زندگی توسط لاینهان، گفت که لاینهان یکی از دو تأثیرگذارترین "مبتکران بالینی" در سلامت روان است و دیگری آرون بک است.

کتاب های مارشا لینهان