مری نین

مری نین

مری نهین او مادر 3 پسر، کارآفرین و نویسنده است. به مدت 20 سال، او از طریق شرکت های خود، Nhinja و Grow Grit به خانواده ها خدمات می دهد. کتاب های او بیش از 2 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

کتاب های مری نین

نینجا دیگر کلافه نیست


نینجا دیگر بی فکر نیست


نینجا دیگر شلوغ نمی کند


نینجا و مثلث سلامتی


نینجا با همه جور می شود


نینجا تمرکز میکند


نینجا دیگر عصبانی نیست


نینجا اعتماد به نفس دارد


نینجا دیگر اضطراب ندارد


نینجا منظم می شود


نینجا احساساتی می شود


نینجا دیگر حسودی نمی کند


نینجا شنونده ی خوبی می شود


نینجای درستکار


نینجا دست و دلباز می شود


نینجا دیگر تنها نیست


نینجا خونسرد می شود


نینجای کنجکاو


نینجای خجالتی


نینجای تنبل


نینجای بداخلاق


نینجای استرسی


نینجای دروغ گو


نینجا خوش فکر میشود


نینجا برنده میشود


نینجا بلند پرواز می شود


نینجا حلال مشکلات می شود


نینجای خوش حافظه


نینجای پولدار


نینجا دیگر نگران نیست


نینجا به فکر همه هست


نینجا دیگر فراموش کار نیست


نینجا ماسک می زند


نینجا خوش بین می شود


نینجا کمک می کند


نینجا شجاع می شود


نینجا مهربان می شود


نینجا پیگیر می شود


نینجا امیدوار است


نینجا اختراع می کند


نینجا حواسش به همه هست


نینجا دیگر عجله نمی کند


نینجا سخت کوش می شود


نینجا آنلاین است


نینجا حرف ندارد


نینجا دیگر عصبی نیست