آوبری ویلسون

آوبری ویلسون

اوبری ویلسون یک مرجع بین المللی در زمینه بازاریابی بود که متخصصان را در مورد تکنیک های بازاریابی موثر آموزش داد و به طور گسترده در این زمینه منتشر کرد.
تا اواخر دهه 1970، نهادهایی که فعالیت‌های حرفه‌ای را تنظیم می‌کردند، تصریح می‌کردند که اعضای آن‌ها نمی‌توانند فعالانه به دنبال کسب‌وکار باشند، بلکه باید به ارجاعات اشخاص ثالث تکیه کنند. پس از گزارش کمیسیون انحصارها در سال 1970 در مورد اعمال محدود کننده در حرفه ها، موانع شروع به فرو ریختن کردند.
ویلسون از طریق یک برنامه گسترده از سخنرانی‌ها، سمینارها، مقالات، تکالیف مشاوره فردی و دو کتاب، بازاریابی خدمات حرفه‌ای و رهایی از حرفه‌ها، رهبری را در آموزش متخصصان بر عهده گرفت.

کتاب های آوبری ویلسون

ممیزی بازاریابی