فیل هوبارد

فیل هوبارد

فیلیپ هوبارد (متولد 1969، اشفورد، کنت) یک جغرافیدان بریتانیایی است. او در حال حاضر استاد مطالعات شهری در کینگز کالج لندن است و قبلاً به عنوان رئیس دانشکده سیاست اجتماعی، جامعه شناسی و تحقیقات اجتماعی دانشگاه کنت خدمت کرده است. هوبارد آثار فراوانی در مورد جامعه شناسی شهری، جغرافیای شهری و جغرافیای اجتماعی نوشته است.
هوبارد قبلا سردبیر مجله اجتماعی و فرهنگی جغرافیا و رئیس گروه تحقیقات جغرافیای اجتماعی و فرهنگی انجمن سلطنتی جغرافیا بود. کار هوبارد اساساً بر روی کاربری های مورد بحث در شهر و حل تعارضات اجتماعی از طریق تکنیک های قانونی برنامه ریزی و صدور مجوز متمرکز شده است. این نظریه‌های فوکوی حکومت‌داری را با بینش‌های برگرفته از نظریه‌های روان‌کاوانه و دگرباش ترکیب کرده است که بر مسائل انزجار و طرد شدن تمرکز دارد. هوبارد همچنین تعدادی از متون و مجموعه های نظریه و فلسفه در جغرافیای انسانی را نوشته یا ویرایش کرده است. در سال 2017 او کتابی در مورد خرده‌فروشی شهرهای بریتانیا به نام «نبرد برای خیابان بزرگ» منتشر کرد و در سال 2018 نسخه دوم متن شهر خود را منتشر کرد.
هوبارد به عنوان یک شخصیت برجسته در مطالعه جنسیت و فضا شناخته شده است. کار او بر روی مسائل مربوط به روسپیگری، و به ویژه مکان، مقررات، و تأثیر روسپیگری خیابانی و مکان های سرگرمی جنسی در انگلستان، ولز و اسکاتلند متمرکز شده است. در سال 2015، هوبارد شواهدی را به پارلمان اسکاتلند ارائه کرد و خواستار رویکردی واحد برای صدور مجوز و تنظیم مکان‌های سرگرمی جنسی شد.

کتاب های فیل هوبارد

شهر