جیم الدریج

جیم الدریج

جیم الدریج یک برنامه نویس رادیویی و تلویزیونی و فیلمنامه نویس انگلیسی است که صدها فیلمنامه رادیویی و تلویزیونی در بریتانیا و سراسر جهان در طول 30 سال فعالیت حرفه ای پخش شده است.

کتاب های جیم الدریج