جوزف لوچانی

جوزف لوچانی

جوزف لوچانی (دکتر جو) بیش از چهل سال روانشناس بالینی شاغل بوده است. او پرفروش‌ترین نویسنده بین‌المللی مجموعه کتاب‌های Self-Coaching است که به ده زبان منتشر شده است. کتاب های او به صورت کتاب صوتی (هر کدام توسط دکتر لوسیانی خوانده شده) و کتاب الکترونیکی موجود است.

کتاب های جوزف لوچانی

راهبر زندگی خود باشید