آلن کوهن

آلن کوهن

آلن کوهن (متولد: 28 فوریه 1950) نویسنده 27 کتاب الهام بخش محبوب، از جمله دوره ای در معجزات آسان شده، اژدها دیگر اینجا زندگی نمی کند، و برنده جایزه A Deep Breath of Life است. او یکی از نویسندگان مجموعه سوپ مرغ برای روح است و کتاب هایش به 30 زبان خارجی ترجمه شده است.

کتاب های آلن کوهن

دانایی یا شانس