آناهیتا آقاطاهر

آناهیتا آقاطاهر

آناهیتا آقاطاهر متولد سال 1362، کارشناسی کارگردانی تئاتر و کارشناسی ارشد برنامه سازی تلویزیون، از 1381 شروع به تحصیل در رشته تئاتر کردم پس از آن در رشته برنامه سازی تلویزیون در مقطع ارشد تحصیل کردم . در این مدت ترجمه و تالیف کتاب انجام دادم و به عنوان نویسنده و کارگردان شروع به برنامه سازی و ساخت فیلم کوتاه کردم و به تازگی شروع به ساخت ویدئو آرت کرده ام .

کتاب های آناهیتا آقاطاهر