اوته ارهارت

اوته ارهارت

اوته ارهارت (متولد سال 1956 در کسل) روانشناس و نویسنده آلمانی است. پس از اتمام تحصیلات، ارهارت عملی را به همراه همسرش ویلهلم جانن بنیان نهاد. وی در سال 1994 با پرفروش ترین کتاب زنان خوب به بهشت می روند​​، زنان بد همه جا روبرو شد، که از سال 1995 تا 1997 در مجموع 107 هفته در لیست پرفروش ترین کتاب اشپیگل برای کتاب های غیر داستانی قرار داشت، شناخته شد. این رکورد یک اثر منفرد است که هیچ کتاب غیر داستانی تاکنون از آن پیشی نگرفته است. عنوان کتاب به عنوان یک عبارت وارد واژگان آلمانی شده است. علاوه بر این، این جلد به زبانهای مختلف دیگری ترجمه شده است.
دنباله کتاب پرفروش او در سال 1996 با کتاب راهنما و هر روز کمی بدتر ظاهر شد ، اما با موفقیت اولین بازی او مطابقت نداشت. اوته ارهارت در سوئیس زندگی می کند.

کتاب های اوته ارهارت