منوچهر ریاحی

منوچهر ریاحی

منوچهر ریاحی در سال‌های پیش از انقلاب به لحاظ رفت و آمد با دیپلمات‌های مقیم تهران و معاشرت نزدیک با شاه و قرابت سببی با عبدالرضا پهلوی چهره‌ای آشنا بود او شکارچی معروفی بود که تقریبا در تمام جهان شکار کرده و بیش از یک صد و بیست تروفه شکاری داشت که سر و گردن یا تمام تنه آن‌ها، تاکسیدر می‌شده و زیب تالار مخصوصی در خانه‌اش گردیده بود. این تروفه‌ها بعدها به موزه‌ی تاریخی طبیعی تهران منتقل شد. ریاحی موسس کانون شکار ایران بود که بعدها به سازمان محیط زیست تبدیل گردید. ریاحی پس از انقلاب بهمن 1357 مقیم دنور در ایالات متحده شد.

کتاب های منوچهر ریاحی

سراب زندگی