ناتان فوکس

ناتان فوکس

ناتان فوکس یک هنرمند کهنه کار صنعت سرگرمی است که در 11 فیلم سینمایی از جمله شاهزاده مصر، روح، چندین پروژه در جهان شرک، چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم، افسانه گربه چکمه پوش و Rio2، نقش آفرینی کرده است.

کتاب های ناتان فوکس

نحوه ی طراحی پرتره با زغال