موری آسنگ

موری آسنگ

موری آسنگ همیشه در مورد طراحی و هنر هیجان زده بوده است. پس از فارغ التحصیلی در رشته طراحی گرافیک از دانشگاه مینه سوتا - Duluth، او به سن دیگو نقل مکان کرد تا حرفه تصویرگری را آغاز کند. کار آزاد او در هشت سال گذشته موضوعات و سبک های مختلفی را در بر گرفته است.

کتاب های موری آسنگ