یان استوارت

یان استوارت

دکتر ایان سیمپسون استوارت (متولد 1964) زمین شناس اسکاتلندی است. او علاوه بر اینکه استاد ارتباطات علوم زمین در دانشگاه پلیموث است، تعدادی سریال تلویزیونی و رادیویی مانند سفرهایی از مرکز زمین، زمین: قدرت سیاره، سنگ های داغ، 10 کاری که انجام دادید ارائه کرده است.

کتاب های یان استوارت

زمین سیاره ای پر قدرت