لوئیس هاردویک

لوئیس هاردویک

لوئیز هاردویک (Louise Hardwick) خواننده مطالعات پسااستعماری فرانسوی زبان در دانشگاه بیرمنگام (بریتانیا) و عضو دانشیار کالج هومرتون، دانشگاه کمبریج است.

کتاب های لوئیس هاردویک