جان دبلیو کرسول

جان دبلیو کرسول

جان کرسول، پروفسور در رشته روانشناسی تربیتی است. او یکی از صاحب نظران در روش شناسی کیفی و تحقیقات ترکیبی است. کرسول استاد دانشگاه بنراسکا- لینکلن است و بیش از 30 سال سابقه کار علمی و پژوهشی دارد. او دارای 12 جلد کتاب است که عمدتا در مورد طرح تحقیق، تحقیق کیفی و تحقیقات ترکیبی است. اغلب آثار او به زبانهای مختلف در سراسر دنیا ترجمه شده است. او سردبیر مجله علمی تحقیق ترکیبی است، پیانو می نوازد، شعر می سراید و به صورت حرفه ای ورزش می کند.

کتاب های جان دبلیو کرسول

روش تحقیق


طرح پژوهش


Research Design