شهرزاد همامی

شهرزاد همامی

شهرزاد همامی متولد سال 1352، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های شهرزاد همامی

شاگرد میلیونر


سه اثر


فروشنده و میلیونر


معبد میلیونرها


حکایت عشق و خوشبختی


راه و رسم میلیونرها


وصیت نامه میلیونر