جلال صفارزاده

جلال صفارزاده

 جلال صفارزاده متولد سال 1319، شاعر، نویسنده، معلم، صنعتگر، کارآفرین می باشد. وی برادر طاهره صفار زاده شاعر و نویسنده معاصر می باشد.

کتاب های جلال صفارزاده

تاریخچه ی صنایع ایران


کودکان کار