لری شکل

لری شکل

لری شکل نویسنده کتاب از معلم علوم بپرس است و در طول 38 سال فعالیت در کلاس درس، فیزیک و علوم هوافضا را به بیش از چهار هزار دانش‌آموز دبیرستانی در ویسکانسین آموزش داده است.

کتاب های لری شکل

از معلم علوم بپرس