استفان کارترایت

استفان کارترایت

استفن کارترایت (28 دسامبر 1947 - 12 فوریه 2004) تصویرگر کتاب کودکان بریتانیایی بود که بیش از 150 کتاب را به تصویر کشید که میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان فروخته شد. تصاویر او به دلیل قابل تشخیص بودن آنی و معمولاً کودکان و حیواناتی با چهره ای باز و بی گناه مورد توجه قرار گرفته اند. کارترایت در بولتون در بریتانیا به دنیا آمد و در کالج هنر روچدیل تحصیل کرد و سپس به لندن نقل مکان کرد، جایی که در مدرسه هنر سنت مارتین و سپس در کالج سلطنتی هنر آموزش دید. در طول 27 سال تصویرگری کتاب، او ارتباط تنگاتنگی با انتشارات آزبورن داشت که سری اول هزار کلمه اولین موفقیت بین المللی کارترایت بود و به 55 زبان ترجمه شد.

کتاب های استفان کارترایت