مهشید مشیری

مهشید مشیری

مهشید مشیری ، زادهٔ ۳۰ اسفند ۱۳۳۰ در تهران، فرهنگنویس ومترجم است. او، که دکترایش را در رشتهٔ زبانشناسی از دانشگاه سوربن دریافت کرده‌است، نویسندهٔ نخستین فرهنگ الفبایی ـ قیاسی زبان فارسی است.

کتاب های مهشید مشیری

فرهنگ افعال فرانسه


چهل سال شاعری


و دیگر نیست