عمرو فروخ

عمرو فروخ

عُمَر فَرّوخ (۱۹۰۶-۱۹۸۷) ادیب، تاریخ‌پژوه، دانش‌آموخته دکترای فلسفه، استاد زبان عربی و مترجم لبنانی بود. مشهورترین اثر وی تاریخ ادبیات عربی در هشت جلد است.

کتاب های عمرو فروخ

تاریخ علوم در تمدن اسلامی