جانی مارسیانو

جانی مارسیانو

جانی مارسیانو نویسنده و تصویرگر پرفروش نیویورک تایمز است. کارهای او برای بچه ها عبارتند از Klawde: Evil Alien Warlord Cat و سریال The Witches of Benevento و همچنین Madeline در کاخ سفید. او با همسر، دختر دوازده ساله، دو گربه و یک سگ در رد هوک، بروکلین زندگی می کند.

کتاب های جانی مارسیانو

کلاود 1