جیمز مک کلیلن

جیمز مک کلیلن

 جیمز مک کلیلن (James E. McClellan III) استاد تاریخ علم در موسسه فناوری استیونز است.  جیمز مک کلیلن در یک شهر کوچک، Gatesville، تگزاس بزرگ شد. دکتر مک کلن، پسر بزرگ چهار فرزند، برای مدت کوتاهی سال های اولیه خود را به عنوان یک گاوچران تگزاسی گذراند و در مزرعه پدربزرگش کار می کرد! مک‌کلن در سال 1964 تگزاس را به مقصد دانشگاه کلمبیا ترک کرد. بخشی از جذابیت دانشگاه کلمبیا برای مک‌کلن، برنامه درسی اصلی قوی آنجا بود. او در رشته شیمی شروع به کار کرد، اما در عوض مدرک زبان فرانسه گرفت. جنگ ویتنام در حالی که او در کلمبیا تحصیل می کرد ادامه داشت، که همزمان با کشف دخالت دانشگاه در جنگ بود. در مورد ساخت سالن ورزشی در ارتفاعات مورنینگ ساید که ساکنان محلی را آواره می کرد، بحث و جدل بزرگی نیز وجود داشت. در بهار 1968 محوطه دانشگاه تحت تظاهرات دانشجویی قرار گرفت که منجر به تعطیلی دانشگاه و اشغال ساختمان های دانشگاه برای روزها توسط دانشجویان شد. مک کلن بخشی از تظاهرات دانشجویی در محوطه دانشگاه بود و در این مدت ساختمان ریاضی را اشغال کرده بود. هنگامی که پلیس نیویورک به ساختمان ها حمله کرد تا تظاهرات را تعطیل کند، بیش از 700 دانشجو دستگیر شدند. مک‌کلن یکی از این دانشجویان بود که یک شب را در زندان گذراند (که در آن زمان به عنوان «مقبره‌ها» شناخته می‌شد).

کتاب های جیمز مک کلیلن

تاریخ علم و فن آوری