پیمان حقانی

پیمان حقانی

پیمان حقانی متولد سال 1360، فیلمبردار و کارگردان سینما،متولد تهران است.وی فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری و همچنین کارگردانی از دانشگاه تهران است.او فعالیت سینمایی خود را از سال 1389 با فیلم 578 روز انتظار آغاز کرد.وی همچنین مدیر آموزشگاه آزاد سینمایی نوآور است.مردی که گیلاسهایش را خورد دیگر فیلمی است که او کارگردانی کرده است.

کتاب های پیمان حقانی

نامه هایی به خود