فرید باب المراد

فرید باب المراد

فرید باب‌‌المراد، شاعر و بازیگر تئاتر آبادان متولد سال 1353 می باشد.

کتاب های فرید باب المراد