توماس گیلوویچ

توماس گیلوویچ

توماس داشیف گیلوویچ (متولد 16 ژانویه 1954) یک روانشناس آمریکایی که استاد ایرنه بلکر روزنفلد در رشته روانشناسی در دانشگاه کرنل است. او تحقیقاتی در زمینه روانشناسی اجتماعی، تصمیم گیری، اقتصاد رفتاری انجام داده و کتاب های مشهوری در این زمینه نوشته است. گیلوویچ با دانیل کانمن، ریچارد نیسبت، لی راس و آموس تورسکی همکاری داشته است. مقالات او در مجلات معتبر درباره موضوعاتی مانند سوگیری های شناختی به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته اند. علاوه بر این، از گیلوویچ در مورد موضوعاتی از تأثیر خرید بر شادی تا درک قضاوت در موقعیت های اجتماعی در رسانه ها نقل قول شده است. گیلوویچ یکی از اعضای کمیته تحقیقات شکاک است.

کتاب های توماس گیلوویچ