جو اسپین

جو اسپین

جو اسپین به عنوان مشاور حزبی در امور اقتصادی در پارلمان ایرلند کار کرده است. اولین رمان او، با برکت ما، یکی از هفت کتابی بود که در فهرست نهایی مسابقه جستجوی پرفروش ریچارد و جودی و اولین تریلر روانشناختی او قرار گرفت. The Confession، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های شماره یک در ایرلند بود.

کتاب های جو اسپین

با دعای خیرمان