آیدا سرکیسیان

آیدا سرکیسیان

ریتا آتانث سرکیسیان (زادهٔ ۲۳ آبان ۱۳۱۸) معروف به آیدا سرکیسیان یا آیدا سرکیسییان یا آیدا شاملو آخرین همسر احمد شاملو و نیز همکار او در گردآوری و نگارشکتاب کوچه و سرپرست این مجموعه بعد از احمد شاملو است.

کتاب های آیدا سرکیسیان

شاهزاده کوچولو


بامداد همیشه