مرتضی فرجی

مرتضی فرجی

مرتضی فرجی متولد سال 1362، نویسنده، مسئول کارگاه داستان پیشرفته حوزه هنری همدان و برنده اولین جایزه ادبی «اروند» می باشد.

کتاب های مرتضی فرجی

ماندن