رضا غلامی

رضا غلامی

رضا غلامی متولد سال 1355، ی مدرس و پژوهشگر عرصه فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی، مؤسس و رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسلامی صدرا ( غیر دولتی )، رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم‌ انسانیِ اسلامی، رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

کتاب های رضا غلامی

فلسفه تمدن نوین اسلامی