باربارا لوکن

باربارا لوکن

باربارا لوکن، استاد بازاریابی در مدرسه کارلسون، دانشگاه مینه‌سوتا است. او یک متخصص شناخته شده در زمینه های برندسازی و روانشناسی مصرف کننده است. او دکترای خود را دریافت کرد. در روانشناسی اجتماعی در دانشگاه ایلینویز و در حال حاضر هم استاد در بخش بازاریابی و هم استاد کمکی در بخش روانشناسی در دانشگاه مینه سوتا است. او در مجلات پیشرو بازاریابی و روانشناسی مصرف کننده مقالات زیادی در مورد موضوعات برندینگ منتشر کرده است. او به‌عنوان دستیار سردبیر مجله بازاریابی مصرف‌کننده برتر، مجله تحقیقات مصرف‌کننده، در هیئت تحریریه مجلات پیشرو بازاریابی مصرف‌کننده خدمت کرده است، و برای تحقیقاتش مورد توجه رسانه ملی قرار گرفته است.

کتاب های باربارا لوکن