برایان نیو

برایان نیو

برایان نیو، مدرس ارشد سیاست در دانشگاه باث است. او یکی از سردبیران «سینما، سیاست و جامعه در آمریکا» (1986)، نویسنده فیلم و سیاست در آمریکا: یک سنت اجتماعی (1992، 2000) و سردبیر فصلنامه سینما و سیاست سینمای نیویورک است.

کتاب های برایان نیو

الیا کازان