سلست بین

سلست بین

سلست بین مدرک مهندسی الکترونیک را از مؤسسه فناوری Heald، لیسانس خود را در مهندسی پزشکی از دانشگاه فناوری لوئیزیانا و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه فینیکس دریافت کرد. او در سال 2004 جایزه شورای ریاست مهندسی را برای ارتقای آموزش و مشاغل مهندسی، جایزه ملی حرفه های پزشکی دانشگاهی، و سه سال متوالی برنده جایزه ملی حرفه های مهندسی دانشگاهی دریافت کرده است. خانم بین یک سخنران مشتاق است و در NASA-SHARP، وزارت دفاع، پیشاهنگان دختر آمریکا، انجمن معلمان علوم کالیفرنیا، انجمن مراکز علم و فناوری، و کارخانه علوم سخنرانی کرده است. خانم باین همچنین با هزاران مهندس بالقوه در دبیرستان ها، کالج ها و مراکز شغلی در سراسر ایالات متحده و کانادا صحبت کرده است.

کتاب های سلست بین

مهندس درونت را بشناس