ناتالی پاپن

ناتالی پاپن

ناتالی پاپن نمایشنامه نویس فرانسوی متولد روسیه (مین و لوآر) است. او را یکی از نویسندگان بزرگ معاصر در زمینه تئاتر جوانان می دانند. تمام نمایشنامه های او توسط انتشارات L'École des loisirs منتشر شده است.
او در سال 2016 برنده جایزه بزرگ ادبیات نمایشی جوانان که توسط ARTCENA - مرکز ملی هنرهای سیرک، خیابان و تئاتر برای نمایشنامه Léonie et Noélie اعطا می‌شود.

کتاب های ناتالی پاپن

منو بخور