ولادیمیر مدودف

ولادیمیر مدودف

ولادیمیر مدودف که در دهه 1940 در منطقه بایکال متولد شد، بیشتر عمر خود را در تاجیکستان گذرانده است. روزنامه نگار، روسی و تاجیکی صحبت می کند. او تحقیقات قوم نگاری انجام داد و زندگی سیاسی کشور را از نزدیک مشاهده کرد. ضحاک، شاه مار، رمان بزرگ اوست که توسط مطبوعات روسیه به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب شد. او برنده چندین جایزه ادبی شد و در روسیه بسیار موفق بود.

کتاب های ولادیمیر مدودف

ضحاک