شیگه هیکو هاسومی

شیگه هیکو هاسومی

شیگه هیکو هاسومی (همچنین به سبک شیگوهیکو یا شیگوهیکو) (زاده ۲۹ آوریل ۱۹۳۶ در روپونگی، توکیو) منتقد سینما و پژوهشگر دانشگاهی ادبیات فرانسه اهل ژاپن است. او از سال 1997 تا 2001 رئیس دانشگاه توکیو بود. پدر هاسومی، شیگیاسو، استاد دانشگاه کیوتو بود. همسرش شانتال ون ملبککه یک معلم از بلژیک است.
هاسومی در معرفی نظریه پساساختارگرایی فرانسوی به ژاپن تأثیرگذار بود و خود تحت تأثیر متفکران فرانسوی مانند ژیل دلوز بود. او درباره کارگردانان فیلم یاسوجیرو اوزو، سادائو یاماناکا، جان فورد، هاوارد هاکس و ژان رنوار نوشته است. او کارگردانان جدیدی مانند تاکشی کیتانو را معرفی کرد. چند تن از شاگردان او، از جمله کیوشی کوروساوا، شینجی آئویاما، کونیتوشی ماندا، ماسایوکی سوو، و ماکوتو شینوزاکی، فیلمساز شدند.
نام شخصی او در نشریاتش به صورت های مختلف به صورت شیگهیکو، رومی سازی استاندارد هپبورن، شیگوهیکو و شیگوهیکو نوشته شده است. برای مثال، در زندگی‌نامه او از یاسوجیرو اوزو، نام شیگوهیکو در ترجمه اصلی ژاپنی و فرانسوی وجود دارد، در حالی که بسیاری از ترجمه‌های کتاب‌های او شکل Shigehiko را دارند.

کتاب های شیگه هیکو هاسومی

ازو یاسوجیرو