امیرحسین فاضلی مقدم

امیرحسین فاضلی مقدم

کتاب های امیرحسین فاضلی مقدم

آرسن ونگر


زمستان در راه است


فیلم نامه نویسی در ده روز


رهبری عملگرا


ژوزه مورینیو


مثبت فکر کن


زندگی بر محور حقیقت


از ذهنت بیرون کن


چرا بیت کوین بخریم


بیت کوین ، پول آینده


همیشه پای انگلیس در میان است