معصومه رستم زاد

معصومه رستم زاد

معصومه رستم زاد (معصومه رستم زاد جلالی) لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یزد است. پانزده سال به عنوان مدرس و مسؤول بخش زبان انگلیسی در مدارس دو زبانه با کودکان و نوجوانان کار کرده و بعد از آن به کار ترجمه برای کودکان و نوجوانان مشغول شده است. اولین ترجمه او” تعطیلات با ابوقراضه” نامزد هفتمین جایزه ی ادبی پروین اعتصامی در سال ۱۳۹۵ شد و برای این ترجمه تقدیرنامه دریافت کرد. همچنین ۴ لاک پشت پرنده به کتاب تعلق گرفت. شاهزاده خانم و کره اسب، مجموعه داستان‌های ماجراهای بزی پرستار (ماجراهای بزی پرستار، بزی پرستار و شیر فراری و بزی پرستار و نقشه شیطانی) و بازی‌گردان از دیگر آثار رستم زاد است که توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

کتاب های معصومه رستم زاد

بازی گردان


بزی پرستار و شیر فراری


بزی پرستار و نقشه شیطانی


ماجراهای بزی پرستار