جان مارزدن

جان مارزدن

اولین کتاب او در سال 1987 منتشر شد. مجموعه برجسته «فردای او» به عنوان محبوب ترین مجموعه کتاب برای بزرگسالان جوان که تا به حال در استرالیا نوشته شده است شناخته می شود. اولین کتاب از این مجموعه «فردا که جنگ آغاز شد» 26 بار در استرالیا تجدید چاپ شده است.

کتاب های جان مارزدن

خرگوش ها