جرمی دونوان

جرمی دونوان

جرمی دونوان نویسنده و سخنران آمریکایی است. او دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه کرنل، و مدرک مدیریت بازرگانی از دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو است و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم می باشد.

کتاب های جرمی دونوان

بزرگی چگونه است